Общи условия

Общи условия на SC ELEMENTS

Внимателно прочетете тези Общи условия, преди да използвате този уеб сайт. Ако използвате този уеб сайт се счита, че приемате и сте съгласни с посочените Общи условия.

 

Настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ уреждат взаимоотношенията между СЕВЪН ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ЕООД като собственик на домейн www.scelements.bg от една страна и Потребителите на електронни (Интернет) страници и услуги, намиращи се на домейн www.scelements.bg и поддомейните му (наричани за краткост Сайт), както и отношенията със същите, когато използват информационните и търговски услуги предлагани от СЕВЪН ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ЕООД (наричани за краткост Услуги).

 

СЕВЪН ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ЕООД, е дружество, регистрирано в Търговския регистър на Агенцията по вписванията с ЕИК 205589298, Тел: 0700 70 776 ; e-mail: info@scelements.bg

 

Тези общи условия обвързват всички потребители, които извършват регистрация на сайта https://scelements.bg.

 

 СЪДЪРЖАНИЕ:

1.Условия за използване на Сайта

2.Регистрация на сайта

3.Защита на личните данни. Политика за конфиденциалност

4.Авторски права и ограничения свързани с тях

5.Представяни стоки и услуги

6.Закупуване на Стоки и Услуги

7.Доставка на закупени стоки и услуги

8.Срок за доставка

9.Място на доставка

10.Цена на доставката

11.Приемане на стоката

12.Заплащане на закупени стоки и услуги

13.Отказ от закупена стока

14.Бисквитки( Cookies) и ремаркетинг

15.Други

1.Условия за използване на Сайта

Потребителят разбира и декларира съгласието си с обстоятелството, че информационните услуги и Сайта се предоставят "във вида, в който са публикувани". Потребителят разбира и се съгласява, че www.scelements.bg не носи отговорност за:

 

Точността на публикуваната информация;

Навременното доставяне на информация относно завършени поръчки на Потребители, въпроси и коментари за продукти, както и за информация за неналични продукти;

За претърпени вреди и /или пропуснати ползи и други загуби от какъвто и да било вид и размер, настъпили след, в резултата на или поради използване на Сайта;

Невъзможност за използване на сайта, поради технически проблеми, профилактика, решения на администратора и др.

В случай, че в следствие на използването на този Сайт или материали от него възникнат вреди, за които е необходим ремонт или поправка на оборудване или информация, Потребителят поема цялата отговорност и всички разходи, свързани с отстраняването на нанесените вреди.

 

Потребителят е информиран и декларира съгласието си, че част от стоките, публикувани на Сайта, е възможно при заявяване на поръчка от същите чрез on-line системата за покупки те да нямат наличност.

 

Потребителят е информиран и декларира съгласието си, че заявената от него поръчка може да претърпи промени, които www.scelements.bg се задължава да съобщи на потребителя на предоставения от него е-мейл и/или телефон за контакти и/или по друг подходящ начин до момента на получаване на потвърждение за окончателното изпращане на потвърдената поръчка до адреса на потребителя.

 

2.Регистрация на сайта

При регистрация в Сайта потребителят се съгласява и декларира, че ще предостави вярна, точна, актуална и пълна информация при попълване на регистрационната форма. В случай, че Потребителят предостави невярна, неточна, неактуална или непълна информация, ww.scelements.bg има право да закрие и/или изтрие информацията за неговия потребителски акаунт и да му откаже по-нататъшен достъп до част или до всички свои услуги. Потребителят се съгласява, че www.scelements.bg не носи отговорност за невярно и/или неточно изпълнена поръчка, извършена във връзка с получената от потребителя некоректна/ неточна информация.

 

3.Защита на личните данни. Политика за конфиденциалност

Всички условия касаещи използването на лични данни на потребителите на www.scelements.bg са уредени в Политиката за защита на лични данни, публикувана на сайта.

 

Съгласно Закона за защита на личните данни, Потребителят има право на достъп до собствените си Лични данни, които е въвел и/или са станали достояние на www.scelements.bg при използване на Сайта, както и за целите на извършване на поправка в предоставените Лични данни. В случай че потребителят е заявил поръчка и не е заявил своевременно поправка в информацията с предоставените лични данни, в следствие на което www.scelements.bg изпълни неточно заявената от потребителя поръчка, www.scelements.bg не носи каквато и да било отговорност за неточно изпълнената поръчка и всички претърпени вреди са за сметка на потребителя.

 

Всички доброволно предоставени от Потребителя Лични данни и други данни, необходими за неговата идентификация в процеса на използване на Сайта, се съхраняват, обработват и използват от www.scelements.bg за целите на изпълнение на предлаганите чрез сайта услуги.

 

www.scelements.bg уведомява и декларира изрично пред Потребителя, че предоставените от Потребителя Лични данни не се отстъпват на трети лица за рекламни и промоционални цели.

 

www.scelements.bg си запазва правото да използва IP адресите и други данни на Потребителите за разкриване идентичността им в случаите, когато това е необходимо в изпълнение на закона, юридически процедури и/или за да се осигури спазването на настоящите Общи условия.

 

Потребителят се съгласява декларираните от него лични данни да бъдат предоставяни от www.scelements.bg на “ БАНКА ДСК“ АД , когато това е необходимо и във връзка с избран от потребителя начин на плащане  с „БАНКА ДСК” .

 

4.Авторски права и ограничения, свързани с тях

www.scelements.bg предоставя правото на Потребителите да използват всички услуги, които са посочени в Сайта само за лични нужди с нестопанска цел и при условие, че не се нарушават авторските права на www.scelements.bg или на трети лица свързани пряко или косвено с материалите на Сайта. Забранява се изрично материалите, публикувани на този Сайт да бъдат копирани, публично разпространявани или раздавани с каквато и да било цел от Потребителите. Употребата на публикуваните в този интернет Сайт материали в други сайтове е забранена и нарушителите подлежат на санкции съгласно разпоредбите, посочени в Закона за защита на авторското право и сродните му права.

 

www.scelements.bg си запазва правото да преотстъпва правата за публикуване на материали и друга информация, публикувана на Сайта, на трети лица при допълнително сключен договор в писмена форма, уреждащ правоотношенията, между www.scelements.bg и лицето публикуващо информацията.

 

При закупуване на стока, представляваща обект на авторски и/или патентни права www.scelements.bg не предоставя никакви допълнителни права за ползване и разпространение, освен изрично упоменатите права и/или лицензии от производителя/дистрибутора на стоката.

 

Всички предоставени от www.scelements.bg стоки и услуги, които се ползват със защита съгласно Закона за защита на авторското право и сродните му права , се предоставят на Потребителите в оригиналният си вид, опаковка и носител без каквото и да било въздействие от страна на www.scelements.bg и съгласно правата за разпространение, предоставени от производителите и/или дистрибуторите им за Република България.

 

Предоставените препратки на Сайта на www.scelements.bg към сайтове, собственост на трети лица, са публикувани единствено и само за Удобство на потребителите. При употреба на такава препратка потребителите не използват услуга, предоставена от www.scelements.bg и по отношение на използването на препратката извън Сайта на www.scelements.bg настоящите Общи условия не се прилагат.

 

www.scelements.bg не контролира горепосочените сайтове, които не са собственост на www.scelements.bg и не поема никаква отговорност по отношение на информацията и/или съдържанието им.

 

5.Представяни стоки и услуги на Сайта

Информацията за стоките в Сайта е разпределена по видове групи и подгрупи;

 

В страницата (линка) към всеки артикул, посочен в Сайта е предоставена информация относно цената, основните характеристики на стоката и допълнителна информация, целяща подпомагането на извършването на информиран избор от Потребителите при покупката на продукта.

 

www.scelements.bg си запазва правото да публикува имена, модели и друга информация за стоки на Английски език, когато:

 

а) Съществува опасност с преводът и да се изгуби ценна информация относно характеристиките на стоката;

б) Няма общоприета еднозначна терминология на Български език;

в) Самата стока е носител на информация на Английски език.

 

Всички, посочени на сайта цени, са в Български Лева и с включен ДДС. В случай, че стоката има няколко модификации, на страницата и са посочени цените за всяка от модификациите.

 

www.scelements.bg има право по всяко време и без предупреждение да прави промени в публикуваните продукти, услуги, цени и други характеристики на стоките и Потребителите се считат информирани за посочените промени от датата на публикуването им. Информацията за част от публикуваните продукти е възможно да не е актуализирана, но във всички случаи Потребителите ще бъдат уведомени в случай на извършена поръчка на Сайта с форма за on-line покупки преди доставката им за неактуализирана информация на Сайта, свързана с поръчаните продукти. Част от информацията публикувана в Сайта е възможно да се отнася до продукти, услуги или програми, които не се предлагат и не са достъпни в момента, за което молим да ни извините предварително.

 

6.Закупуване на стоки и услуги

Потребителят има право да поръчва всички стоки и услуги, посочени в Сайта на www.scelements.bg. При извършване на поръчката Потребителят има право да избере вида на стоките и количеството им, начина и сроковете за доставка,според предложените на Сайта възможности.

 

По всяко време преди окончателното потвърждение на Поръчката с попълването на формата за on-line покупки, Потребителят има право да извършва промени в избраните от него стоки и услуги.

 

При извършване на поръчка на Сайта Потребителят влиза в договорни отношения със СЕВЪН ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ЕООД, касаещи конкретната поръчка и регламентирани с настоящите Общи условия.Поръчката се смята за окончателно извършена след получаване на потвърждение на поръчката от наш служител, на посочените от потребителя контакти.

 

www.scelements.bg има право да променя цените, посочени в Сайта по свое усмотрение, по всяко време и без да е длъжен да уведомява предварително Потребителите. Потребителят е длъжен да заплати цената, която е била посочена на Сайта по време на извършване на поръчката, независимо дали е по-ниска или по-висока от актуализираната цена.

 

При допуснати технически грешки в публикуваната информация на Сайта, в резултат на което поръчката не може да бъде изпълнена, www.scelements.bg има правото да откаже изпълнението на поръчката и не дължи друго обезщетение на Потребителя, освен възстановяване на сумите, заплатени и/или депозирани от потребителя за отменената поръчка, ако има такива.

 

7.Доставка на закупени стоки

Доставката на поръчаните стоки се извършва по избрания от Потребителя начин и според посочените срокове, спазвайки условията на чл.103б от ЗЗП.

 

8.Срок за доставка

Доставката се извършва в срок от 1 до 3 работни дни. При получаване на поръчката, служител на онлайн магазин www.scelements.bg, се свързва по телефона с клиента, с потвърждение за успешно приетата поръчка, уточнение на детайлите по стоката и уведомление за пристъпване към нейната доставка. Поръчки получени до 14.00 часа, се обработват в същия ден, а тези след 14.00 часа - на следващия работен ден. Поръчки, получени през неработни дни или официални празници, се обработват в първия работен ден след тях. Потвърдената и обработена поръчка се изпраща на посочения от Вас адрес с куриерска фирма  "SPEEDY". Доставки не се извършват в неработни дни и официални празници.Във всички случаи е възможно забавяне в посочените срокове за доставка, за което ще бъдете уведомени своевременно от наш сътрудник.

 

Докато извършвате Вашата поръчка за покупка от онлайн магазина, ще забележите празно поле “Коментар към поръчката”. В това поле имате възможност да посочите удобен за Вас ден за доставка и при възможност от наша страна, ще съобразим доставката с Вашите предпочитания, за което ще бъдете уведомени своевременно от наш сътрудник.

 

www.scelements.bg не носи отговорност за забава в случай, че забавянето се дължи по вина на куриера, извършващ доставката и/или поради независещи от www.scelements.bg обстоятелства.

 

Поръчката може да бъде анулирана от страна на търговеца при следните обстоятелства:

 

А) В случай, че по вина на Потребителя стане невъзможно уговарянето на дата за доставката повече от три пъти, поръчката се анулира. Невъзможност за уговаряне на доставка може да се изразява в неосъществен телефонен разговор на посочения от Потребителя телефонен номер/номера, липса на предоставена възможност на служител на “Търговците ” да предложи дата на доставка и други такива.

 

Б) при повече от 30 календарни дни отлагане на доставката от страна на Потребителя, или

 

Искането за предварително отлагане може да се осъществи, както чрез телефонно обаждане на телефон: 0700 70 776 така и чрез електронно съобщение на е-mail : info@scelements.bg. При неспазване на горепосоченият срок, важат общите правила за анулиране на поръчки. *Виновното неявяване на уговорената дата, от страна на потребителя), автоматично води до начисляване на транспортни разходи (в размер на по 8 лв.) за последващи допълнително уговорени доставки. В случай на три извършени доставки до адрес на клиента и виновно неприета стока от потребителя, поръчката се анулира.

 

* За виновно неявяване /неприемане/ се счита: всяко неявяване, което не е заявено предварително или е заявено в деня на уговорената дата за доставка без основателна обективна причина или форсмажорно обстоятелство /наводнение, пожар, земетресение, смърт на лицето, негови близки или роднини/.

 

9.Място на доставка

Доставката се извършва до посочен от потребителят адрес или офис на Спиди.

Търговецът запазва правото си да откаже или измени мястото на доставка на поръчаната стока при наличието на следните условия:

Обективна невъзможност да се извърши доставката в места с неразвита или непригодна пътна инфраструктура.

Неасфалтирани пътища, тесни пътища, преминаването, през който е опасно за целостта на товара или превозното средство или за здравето на транспортиращият и други такива.

Райони със засилена престъпност или неблагоустроени крайни градски квартали.

При изменение на мястото за доставка Търговецът се задължава да уведоми клиента предварително за наличието на възпрепятстващите го факти и да се уговори друга локация за получаване, възможна и благоприятна и за двете страни.

 

10.Цена на доставката

Цената за доставка е посочена в „условия на доставка“ и се калкулира автоматично в стойността на поръчката. При направена поръчка на стойност над 140,00 лв. , стойността на доставка се поема от онлайн магазин www.scelements.bg

 

11.Приемане на стоката

При извършване на доставката, стоките следва да бъдат прегледани внимателно от Потребителя и/или упълномощено от него лице. При констатиране при прегледа на външни видими дефекти - евентуални повреди, или други щети, установени при доставка, Потребителят следва да подпише протокол за щети в присъствието на куриера незабавно и да уведоми на тел 0700 70 776 или ел.поща: info@scelements.bg

 

При приемане на пратката от Потребителя без забележки, всички и всякакви претенции за външни видими дефекти са неоснователни и като такива не следва да бъдат удовлетворявани. В случай че не бъде изготвен и подписан протокол за щети в присъствието на куриера при получаването на пратката и/или не бъде незабавно уведомен сътрудник от отдел On-line на тел 0700 70 776 или ел.поща: info@scelements.bg , Потребителят губи правото си на привеждане на констатираните външни видими дефекти в съответствие с договора за продажбата.

 

 

В случаите, когато от www.scelements.bg са зададени в писмена форма конкретни дата и час за доставка, изявлението има обвързваща сила. При посочени неверен или сгрешен адрес, лице за контакти и/или телефон при подаване на заявката www.scelements.bg не носи отговорност за неточно изпълнение на поръчката в следствие на подадената невярна информация от Потребителя.

 

В случай, че Потребителят не бъде открит в срока за изпълнение на доставката на посочения от него адрес и/или не бъде осигурен достъп до адреса за доставка, www.scelements.bg се освобождава от задължението си да достави заявените стоки и Потребителят губи правата си по извършената от него поръчка за доставка на стоки.

 

Когато доставените стоки явно не съответстват на заявените за покупка от Потребителя и това може да се установи при обикновен преглед на доставените стоки, Потребителят има право да поиска доставената му стока да бъде заменена със съответстваща на извършеното от него заявление за покупка на стоки в срок от 24 часа от уведомяването за такова искане на сътрудник от отдел On-line на тел 0700 70 776 или ел.поща: info@scelements.bg

 

www.scelements.bg си запазва правото да променя подизпълнителя, извършващ доставката, без да е длъжен да информира предварително Потребителя, стига това да не рефлектира на начина и срока на доставка.

 

12.Заплащане на закупени стоки и услуги

При поръчка на стоки и услуги от сайта Потребителят е длъжен да посочи един от следните начини на плащане:

Плащане при получаване на поръчката:

Потребителя се задължава да заплати общата сума за всички стоки и услуги, част от неговата поръчка в момента на доставката, на представителя/подизпълнителя осъществяващ доставката. Плащането може да се извърши в брой или с карта.

 

Плащане с банков превод:

При заплащане по банков път, Потребителят депозира сума, равна на стойността на поръчаната стока по банкова сметка на СЕВЪН ИНТЕРНЕШЪНЪЛ  ЕООД, посочена в генерираната фактура и едва след като депозита бъде потвърден като получен и банковата сметка бъде заверена със съответната сума, www.scelements.bg има ангажимента да изпълни доставката на поръчаните стоки и услуги.

 

Плащане с дебитна/ кредитна карта:

При плащане с дебитна/ кредитна карта Потребителят депозира сума, равна на стойността поръчаната стока съгласно потвърдената поръчка чрез виртуален ПОС терминал и едва след като транзакцията на депозита бъде потвърдена, www.scelements.bg има ангажимента да изпълни доставката на поръчаните стоки и услуги.

 

 

 

13.Отказ от закупена стока

Потребителят има право да откаже и да поиска връщане на поръчаните и закупени от него стоки в срок от 14 (четиринадесет) дни от получаване на стоките на адреса за доставка, в случай, че :

  • Артикулът няма следи от третиране – да не е носен, пран и/или гладен , без аромати, без следи от грим,без да скъсана/надраскана
  • Артикулът трябва да е със запазен търговски вид и да бъде с оригинални опаковки* и етикети (без те да са свалени!). 

 

Удовлетворяването на искане за връщане на стоката:

След като получим върнатата пратка , ние ще я прегледаме внимателно, за да се убедим, че отговаря на изискванията за връщане (да не е носена, прана или гладена, както и да е с оригиналните опаковка и етикети и т.н). След това, в рамките на 14 работни дни, ще възстановим неговата стойност (без стойносттс на доставката) по банков път на посочения от Вас IBAN във формуляра за замяна и връщане.Всички пратки се отвярят преди възстановяване на суми!

Продуктите трябва да отговарят на вида, в който са получени от потребителя.  На връщане и отказ не подлежат продукти, които не отговарят на тези условия съгласно ''Закон за защита на потребителите''.

Не приемаме рекламации за дефекти, произтекли от неправилно и несъобразено с инструкциите на производителя употребяване и третиране на продуктите.

Долна част на бельо  и бански - бикини, боксерки, прашки, слипове, бодита и други продукти, характеризиращи се като долно бельо - НЕ ПОДЛЕЖАТ на връщане и подмяна - по хигиенични причини.

При връщане на закупена стока транспортните разходи са за сметка на клиента и не се възстановяват.

Търговецът има право да откаже връщането на продукт, съобразно действащото законодателство.

В случай на фабричен дефект, който е установен при получаването на продукта, по време на опция преглед, клиента го връща за сметка на магазина и се изпраща друг продукт като заявения.  В този случай транспортните разходи са за сметка на търговеца.

 * При положение, че потребителят не е запазил оригиналната опаковка следва да опакова стоката за транспортиране, с цел запазването й. Препоръчително е опаковането да е съобразено с теглото и съдържанието на стоката. Всеки пакет следва да бъде сигурно запечатан. За надеждна опаковка практиката налага използването на поне 2 различни компонента ( найлон, стреч фолио и/или тиксо,куриерски плик), тъй като риска от погиване/нараняване на стоката е за сметка на потребителя до приемането й в склад на /от Служител на/ Търговеца.

 

В случай, че в срок от 14 (четиринадесет) дни от датата на доставка, Потребителят откаже частично или изцяло закупените стоки, www.scelements.bg се задължава да възстанови частично или изцяло депозираната сума за тяхното закупуване. В случай, че Потребителят не реализира правото си на отказ от закупените стоки или услуги в горепосочения срок, www.scelements.bg автоматично трансформира депозита като заплащане на стойността на поръчаните стоки или услуги.

13.3 Какво трябва да се направи, за да може да бъде върнат продукт,  закупен от www.scelements.bg :

- Да се спазят правилата по под точка 13.1 и 13.2

- Преди да предприемете връщане на продукт, трябва да поискате това да се случи, след като се свържете с нас чрез формата за контакт info@scelements.bg или на 0700 70 776

- Попълнете коректно Формуляр за рекламация

- Връщането на продукта трябва да е чрез куриерска фирма  SPEEDY.

- Разходите по доставката са за сметка на клиента, без наложен платеж. 

- В куриерският плик на фирма  SPEEDY трябва артикула/-ите  да пътува заедно с коректно попълнена „БЛАНКА ЗА ВРЪЩАНЕ НА ПРОДУКТ".

- Сумата по стойността на поръчаните артикули (без сумата, която сте заплатили за доставка при получаването на поръчката си) ще ви бъде изплатена в срок не   по-късно от 14 календарни дни по банкова сметка, която сте ни предоставили при попълването на Формуляр за рекламация.

13.4 Случаи в които не се позволява да се върне продукт:

- Ако не са изпълнени всички указания в т.13.1 и 13.2

- Ако върнете продукт/-и с наложен платеж

- Ако върнете продукт/-и чрез друга куриерска фирма

www.scelements.bg спазвайки ''Закон за защита на потребителите''(ЗЗП) , запазва правото да откаже връщане на продукт.

  Адрес за връщане : гр.Варна ,жк.Възраждане 1, ул.Иван Троянски 9 ,магазин 1-3,

Получател: Севън Интернешънъл ЕООД , тел: 0898943179

 

14.Бисквитки (Cookies) и ремаркетинг

Докато разглеждате www.scelements.bg ще Ви бъдат добавени рекламни бисквитки към Вашия браузър, за да можем да разберем по-добре от какво се интересувате. За повече информация можете да се запознаете с Политика за използването на бисквитки, публикувана в сайта.

 

15.Други

Търговецът има право да променя едностранно всички условия посочени в сайта www.scelements.bg, като промените влизат в сила от датата на актуализирането им единствено за бъдещите клиенти. За текущите договори важат редакциите на Общите условия към момента на генерирането им.

 

При промяна при текущи договори важат правилата на чл.147б ЗЗП.

Влезли в сила на 03.09.2018г.